ΝΕΑ

2012-10-07 01:03

Οι υποενότητες "Ιντερνετοδάσος" και "Quiz" έχουν μεταφερθεί στην Ενότητα "Εφαρμογές - Εργαλεία". Η υποενότητα "Animation με πλαστελίνη" έχει μεταφερθεί στην ενότητα "Για μαθητές". Όλες οι εργασίες της προηγούμενης χρονιάς θα τις βρείτε στην ενότητα "2011-2012".

—————

Πίσω