ΝΕΑ

2012-01-04 17:48

Έχει ενημερωθεί η Ενότητα Ε' & ΣΤ΄τάξη και η Ενότητα "Για Μαθητές". Οι μαθητές των τάξεων αυτών μπορούν να βρούν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την ύλη τους πάνω στις Γλώσσες Προγραμματισμού.

—————

Πίσω