Εκκίνηση ιστοσελίδας

2011-11-08 14:55

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα και σκοπό έχει να αποτελέσει το χώρο έκφρασης  των μαθητών του σχολείου μας.

—————

Πίσω