Αρχείο άρθρων

ΝΕΑ

2012-10-07 01:03
Οι υποενότητες "Ιντερνετοδάσος" και "Quiz" έχουν μεταφερθεί στην Ενότητα "Εφαρμογές - Εργαλεία". Η υποενότητα "Animation με πλαστελίνη" έχει μεταφερθεί στην ενότητα "Για μαθητές". Όλες οι εργασίες της προηγούμενης χρονιάς θα τις βρείτε στην ενότητα "2011-2012".

—————

ΝΕΑ

2012-06-15 20:27
Έως 25/06/2012 θα έχουν ανεβεί στο site όλες οι εργασίες.

—————

ΝΕΑ

2012-05-26 15:55
Έχει προστεθεί η ενότητα "Το Σχολείο μας" και η ενότητα "Εφαρμογές - Εργαλεία'.

—————

ΝΕΑ

2012-05-26 14:32
Έχει ενημερωθεί η ενότητα "Μαθητικοί Διαγωνισμοί"

—————

NEA

2012-04-29 01:38
Έχουν προστεθεί οι ενότητες "Quiz" και "Ιντερνετοδάσος"

—————

NEA

2012-04-14 19:13
Έχει ενημερωθεί η ενότητα "Η Ομάδα Μας" και  η υποενότητα "Οι Εργασίες μας".

—————

ΝΕΑ

2012-02-08 13:52
Έχει ενημερωθεί  η ενότητα "Animation με Πλαστελίνη".

—————

ΝΕΑ

2012-01-23 23:47
Έχει ενημερωθεί η Ενότητα "Οι Εργασίες Μας".

—————

ΝΕΑ

2012-01-22 17:14
Έχει ενημερωθεί η ενότητα "Μαθητικοί Διαγωνισμοί".

—————

ΝΕΑ

2012-01-04 17:48
Έχει ενημερωθεί η Ενότητα Ε' & ΣΤ΄τάξη και η Ενότητα "Για Μαθητές". Οι μαθητές των τάξεων αυτών μπορούν να βρούν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την ύλη τους πάνω στις Γλώσσες Προγραμματισμού.

—————